На головну  |  Правила для авторів  |  Контакти               Додати до обраного
Міністерство освіти і науки України
Вісник Дніпропетровського університету

серія "Фізика. Радіоелектроніка"

Журнал "Вісник Дніпропетровського університету" серія "Фізика. Радіоелектроніка" – науковий журнал, який друкує оригінальні наукові статті, присвячені дослідженням з питань теоретичної фізики, фізики твердого тіла, радіофізики та радіоелектроніки.
Науковий журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України у галузі знань фізико-математичні науки (фізика) (постанова президії ВАК України № 1-05/1 від 31.05.2011 р.).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 21524-11424Р від 17.06.2015 р.
Сфера розповсюдження та категорія читачів: наукові, інженерно-технічні та науково-педагогічні працівники, аспіранти і студенти, які працюють (навчаються) в галузі фізико-математичних наук.
Мови видання: англійська (переважно), українська
Періодичність: 2 рази на рік.
Key title: Vìsnik Dnìpropetrovsʹkogo unìversitetu. Serìâ Fìzika, radìoelektronìka.
Abbreviated key title: Vìsn. Dnìpropetr. unìv., Ser. Fìz. radìoelektron.
Серійний номер видання: ISSN 2408-9419 (Print).

Інструкція для авторів (основні положення)

"Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Фізика. Радіоелектроніка" є журналом, що рецензується, який публікує оригінальні статті англійською мовою з різних питань теоретичної фізики, фізики твердого тіла і радіофізики. Електронна версія статті англійською мовою, приготована у відповідності до шаблону, направляється до Редакційної колегії електронною поштою за адресою kutseva.natalia@gmail.com або dergachov-mp@dsu.dp.ua.

Електронна версія повинна бути підготовлена у форматі Microsoft Office Word 2003 (версії Word 2010, Word 2007 або пізніші версії не є припустимими).

У разі незрозумілостей у тексті і виразах або недостатньої якості рисунків Редакційна колегія може вимагати повторну подачу необхідних матеріалів у друкованій або електронній формах. Друковані матеріали на вимогу надсилаються поштою за адресою Редакційна колегія "Вісника Дніпропетровського університету. Серія: Фізика. Радіоелектроніка", факультет фізики, електроніки та комп'ютерних систем, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, Дніпропетровськ, 49010, Україна або передаються Куцевій Н.О. (факультет фізики, електроніки та комп'ютерних систем, ДНУ імені Олеся Гончара, вул. Козакова, 20, навчальний корп. № 15, кімн. 205).

Розмір статті, приготовленої згідно із шаблоном, повинен бути від 4 до 8 сторінок, включаючи першу сторінку з інформацією про авторів і рефератами на трьох мовах.

На головну  |  Правила для авторів  |  Контакти

© Copyright 2008, ФФЕКС ДНУ, All rights reserved.

Last update: 9 February 2016